کد خبر : 240558
تاریخ انتشار : 29 خرداد 1397 15:56
تعداد بازدید : 984

چاپ کتاب [پژوهش، حقیقت دانش]

کتاب [پژوهش، حقیقت دانش] با هدف آشنایی با مفهوم علم، تاریخ آموزش و مبانی پژوهش در هنر و برای دانشجویان حوزه هنرهای تجسّمی و کاربردی توسط دکتر مهران هوشیار عضو هیات علمی دانشگاه سوره تدوین شده است.

معرفی کوتاه:کتاب حاضر، با هدف آشنایی با مفهوم علم، تاریخ آموزش و مبانی پژوهش در هنر  برای دانشجویان حوزة هنرهای تجسّمی و کاربردی تدوین شده است. این کتاب دربردارندة مثال ها و نمونه های مرتبط با پژوهش های انجام شده در رشتة هنر است. همچنین روش های کارآمدی برای آشنایی بیش تر مخاطبان با لزوم، ارزش و اهمیت پژوهش های هنری معرفی شده است. این مطالب در چهار فصل آمده که عبارتند از: «تاریخ علم، دانش و آموزش عالی»؛ «مقدمه ای بر مبانی هنر پژوهی»؛ «یک تجربه از پژوهشی آماری» و «آداب نگارش».

 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :