کد خبر : 93104
تاریخ انتشار : 3 اسفند 1390 6:5
تعداد بازدید : 1022

بررسی عوامل پیدایش نقاشیخط معاصر ایران ( از ابتدای دوره پهلوی تا امروز


مقطع  تحصیلی .  شماره  ثبت389

کارشناسی ارشد صنایع دستی
  
عنوان پایان نامه نظری

بررسی عوامل پیدایش نقاشیخط معاصر ایران ( از ابتدای دوره پهلوی تا امروز(
استاد راهنمای پایان نامه عملی عجمی ،  حمید استاد راهنما پایان نامه نظری
 قلیچ  خانی ،  حمید  رضا
استاد مشاور - نام دانشجو سر  رشته  ،محمد
ماه دفاع شهریور سال دفاع 1389
چکیده پایان نامه :

 این پژوهش تلاشی برای شناسایی عوامل داخلی و خارجی مؤثر در پیدایش و شکل گیری نقاشیخط معاصر ایران است. عوامل داخلی به تأثیر سنت خوشنویسی ایران از ابتدای سده های نخستینِ اسلامی تا دوره قاجار بر می گردد و عوامل دیگر، تأثیرات مکاتب و جنبش های داخلی و خارجی را از ابتدای دوره پهلوی تا امروز شامل می شود. از آغاز دوره ی اسلامی خط کوفی و به ویژه شکل های تزئینی متفاوت آن، تأثیر به سزایی در کتاب آرایی قرآن ایفا می کند و ذوق و ابتکار کاتبان و نقاشان را به تحرک و پویایی راهنما می شود و از جمله دستاوردهایِ آن طلانویسی سر سوره های آیات و تحریرهای بسیار استادانه است که تا دوره صفوی ادامه پیدا می کند. در دوره صفوی زین الدین محمود مذهب به بهترین شکل ممکن خط ثلث را با نقوش اسلیمی در می آمیزد و شکلی کاملاً مستقل به این سنت کتاب آرائی می دهد. در واقع از این زمان به بعد است که تزئین خطوط معطوف به کتاب نیست و قالب هنری جدیدی پایه ریزی می گردد. از اواخر دوره ی صفویه نهضتِ قطعه سازی رونق بیشتری می گیرد و گروهی از کاتبان درجه دو و سه در این زمان (  همچون غلام رسول ) به تجربه های نقاشیخط روی می آورند.  در دوره قاجار علاوه بر سیاه مشق با هویت مستقل، خوشنویسان و نقاشان شیوه های متفاوتی از تزئین خط و نقش را تجربه می کنند که حاصل آن انواع خطوط گلزار است که این قالب های نو مقدمه ای برای نقاشیخط معاصر ایران می گردد. محمد کاظم ( میرزا کاظم )، حسن زرین قلم ( تاج الشعرا )، محمد علی خیارجی، قربانعلی شیرازی، ملکمحمد قزوینی، رضا بروجردی (رضا حکاک )، اساتید به نام این دوره می باشند. در دهه چهل خورشیدی توسط دانش آموخته های دانشگاه های اروپا و آمریکا، مکاتب و جنبش های نوگرا، به جامعه هنری معرفی می گردد و باعث به وجود آمدن مکتب سقاخانه می گردد و حسین زنده رودی از یکه تازان این میدان می گردد و این مکتب تأثیر مستقیم در جریان نقاشیخط ایران می گذارد.همزمان با مکتب سقاخانه، جنبش آوانگارد اروپایی لتریسم به رهبری ایزودور ایزو در اواسط دهه هزار و نهصد و چهل شکل می گیرد و بسان مکتب سقاخانه بر نقاشیخط ایران که غالباً در تهران رشد یافته تأثیر می گذارد و در نهایت جنبش اکسپرسیونیسم انتزاعی آمریکایی به رهبری جکسون پولاک است که هنرمندان زیادی را مجذوب خود می کند و هر کدام به طریقی از این مکتب بهره مند می گردند. تمامی مسائل و گرایش های یاد شده هر یک به گونه ای بر کالبد و ساختار نقاشیخط ایران تأثیر گذاشته اند که در این پژوهش تلاش شده تا با شرح  بسطِ مصداق های گوناگون، نمودهای متنوع جنبش ها و جریان های هنری در نقاشیخط معاصر ایران دنبال گردد.
لغات کلیدی:
قاجار، سیاه مشق، خط گلزار، مکتب سقاخانه، نقاشیخط معاصر ایران، اکسپرسیونیسم انتزاعی، لتریسم، حسین زنده رودی، محمد احصائی.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :