کد خبر : 190205
تاریخ انتشار : 10 شهریور 1395 16:18
تعداد مشاهدات : 635

قابل توجه دانشجویان معماری و معماری داخلی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی پیوسته-ناپیوسته معماری و معماری داخلی

با توجه به عدم ارائه مجوز دفاع دانشجویان نامبرده از طرف استاد راهنما ،در صورتیکه تا شنبه مورخ 13/06/1395 نسبت به ارائه مجوز اقدام نکنند از برگزاری جلسه دفاعیه آنان ممانعت به عمل خواهد آمد.
با توجه به عدم ارائه مجوز دفاع دانشجویان نامبرده از طرف استاد راهنما ،در صورتیکه تا شنبه مورخ 13/06/1395 نسبت به ارائه مجوز اقدام نکنند از برگزاری جلسه دفاعیه آنان ممانعت به عمل خواهد آمد.
1. معصومه جلالی (کارنامه)
2.علیرضا حاجی آقاشریف
3. میرعلی شمس زاده
4.عرفان سیف
5. علی نظری
6.حسین ابراهیمی
7.سیده شیما شاهوران
8. نیلوفر حسنوندیان
9. الهه امیری
10. نگین برناثون
11. زهرا معبودی
12. فاطمه محمدزاده تنها
13. فائزه مهدیان ناصر
14. علی معصومی گرگانی
15. علیرضا زارعی حاجی آبادی
16. فاطمه شمشکی
17.مائده امینی


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :