کد خبر : 193456
تاریخ انتشار : 27 مهر 1395 10:2
تعداد مشاهدات : 778

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام دانشجویی

جهت دریافت وام شهریه نیمسال اول 96-95 از تاریخ 95/07/24 تا تاریخ 95/07/28 ( مشروط به عدم اتمام بودجه وام ) به امور دانشجویی مراجعه نمایید.
جهت دریافت وام شهریه نیمسال اول 96-95 از تاریخ 95/07/24 تا تاریخ 95/07/28 ( مشروط به عدم اتمام بودجه وام ) به امور دانشجویی مراجعه و یا از سایت دانشگاه پورتال معاونت دانشجویی فرهنگی نسبت به دریافت فرم و تکمیل آن اقدام نمایید.
فرم شماره 1 و 3 مربوط به دانشجویانی که برای بار اول تقاضای وام دانشجویی دارند و فرم شماره 2 مربوط به دانشجویانی که تقاضای تکرار وام را دارند.
بدیهی است به تقاضاهایی که بعد از اتمام بودجه وام ارائه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :