کد خبر : 193456
تاریخ انتشار : 27 مهر 1395 10:2
تعداد مشاهدات : 315

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام دانشجویی

جهت دریافت وام شهریه نیمسال اول 96-95 از تاریخ 95/07/24 تا تاریخ 95/07/28 ( مشروط به عدم اتمام بودجه وام ) به امور دانشجویی مراجعه نمایید.
جهت دریافت وام شهریه نیمسال اول 96-95 از تاریخ 95/07/24 تا تاریخ 95/07/28 ( مشروط به عدم اتمام بودجه وام ) به امور دانشجویی مراجعه و یا از سایت دانشگاه پورتال معاونت دانشجویی فرهنگی نسبت به دریافت فرم و تکمیل آن اقدام نمایید.
فرم شماره 1 و 3 مربوط به دانشجویانی که برای بار اول تقاضای وام دانشجویی دارند و فرم شماره 2 مربوط به دانشجویانی که تقاضای تکرار وام را دارند.
بدیهی است به تقاضاهایی که بعد از اتمام بودجه وام ارائه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.


نظر شمانمایش غیر عمومی