کد خبر : 196809
تاریخ انتشار : 14 آذر 1395 15:35
تعداد مشاهدات : 684

دانشجویان نام برده در اسرع وقت به دفتر ریاست دانشکده معماری مراجعه نمایند.

اسامی دانشجویان جهت مراجعه به دفتر ریاست دانشکده معماری
دانشجویان نام برده در اسرع وقت به دفتر ریاست دانشکده مراجعه نمایند:

1.فرزانه داورزنی
2.عرفان نورانی دراباد
3.پیمانه تاجیک
4. سارا امین وکیلی
5. عاطفه داوری هادی کیاشری
6. فریبا دهقانی
7. مریم علی قارداشی
8.مژده روشندل
9. مهسا حقی
10. مهکامه منوریان
11. سید علی سجادی
12.شایان کندری
13. طاهره فرهنگ
15. طاهره کشاورز مروجی
16. فاطمه خویی
17. محدثه فاطمی حفظ آباد
18.مریم گل بو
19. حانیه هنری شعبانی
20. شیرین برخورداری
21. فایزه ابراهیمی
22. مهسا قومنجانی
23. پیمان زهری
24. محمدمسعود سلیمانی اله دادی
25. محبوبه زندی
26. روشنک رحیم یزدی
27. سارا مرشدی
28. ساناز سادات قایم مقامی دبیر الملک
29. فاطمه خورسندی قره چشمه
30.معصومه محمد پورگنجی
31.مهدیه خیرخواه


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :